ČLÁNEK

Soutěže začínají, informace před začátkem

10.11.2023 | redakce

V neděli 12.11.2023 se opět rozjíždí futsalové soutěže KaFuLi, kdy startuje první kolo třetí ligy. Tak po 3/4 roce jsme zase v našem oblíbeném kolotoči. Jak již bylo řečeno na valné hromadě, tak pravidla zůstávají pro letošní ročník nezměněna.

Tudíž je potřeba si ještě osvěžit pár organizačních věcí, zejména k soupiskám. Občas se nám ještě objeví požadavek/výtka, že tým nemá potvrzenou soupisku razítkem a zda tak můžeme učinit. K tomuto kroku se již několikátou sezónu nepřistupuje a platí pravidlo, že soupiska je potvrzena tím, že je hráč uvedený na webu.

Způsob aktualizace soupisek:

Aktualizace soupisek bude vždy možno zasílat pro víkendové kolo nejpozději do pátku do 16:00. Později dodané změny budou platné až od dalšího týdne. Soupisky lze aktualizovat u všech soutěží pouze do 31.12.2023 a poté již nepůjde aktualizovat soupisky v žádných soutěžích. Soupisky se aktualizují pouze tak, že se údaje hráče zapíši do soupisky a hráč své údaje a členství na soupisce stvrdí svým podpisem. Pokud tým nemá soupisku k dispozici, jelikož si ji nevyzvedl po navedení hráčů na web u správní rady, tak si ze stránek vytiskne nový list a do tohoto se budou následně zapisovat aktualizace. Tento nový list je samozřejmě patřičně vyplnit (tým, liga, jméno vedoucího apod.) Aktualizované a nové soupisky nejlépe zasílat na e-mail – futsalkarvina@seznam.cz. Kdo má soupisku na webu v nepořádku, tak je potřeba nás kontaktovat, ať sjednáme nápravu, nebo si vyjasníme proč.

Nedostatek rozhodčích:

Jako každoročně máme pro soutěže nedostatek rozhodčích, tak správní rada odsouhlasila, že je možno, aby např. rozhodčí hrající druhou ligu mohl druhou ligu i pískat. Kdyby nebylo k tomuto kroku přistoupeno, tak by nedošlo v mnoha případech k obsazení utkání rozhodčím.

Fotografování:

stejně jako v předešlém roce, tak i v tom letošním bude docházet k focení jednotlivých týmů a soutěží a to v průběhu ročníku. Termín focení jednotlivých kol zde bude uveden s předstihem, aby se všichni stačili dát do "gala".

Takže od neděle jsme v tom zase spolu a opatrně na hracích plochách, ať se všichni spokojeně sejdeme na plese v příštím roce.

Spolu jsme silnější

Krátké zprávy

Přihlášky a startovné

18.10.2023 - Blíží se termín uzavírek přihlášek do KaFuLi. Upozorňujeme na skutečnost, že nestačí odevzdat jen přihlášku, nebo zaplatit jen startovné do 20.10.2023. Kdo nebude mít zaplaceno startovné a současně odevzdanou přihlášku, tak do soutěží nebude zařazen.

Uzavření soupisek letního poháru

11.5.2023 - Upozorňujeme na skutečnost, že zítra je uzávěrka soupisek pro letní pohár 2023. Po tomto datu již nepůjde soupisky doplňovat.

Vyzvednutí rezervace vstupenek na ples

22.2.2023 - Žádáme tímto všechny zájemce o ples, kteří mají rezervováne vstupenky, aby si je vyzvedli v co nejkratší době u Zdeňka Orsága anebo Tomaše Závodného. Děkujeme za spolupráci a spolu jsem silnější

Turnaj 11.02.2023

10.2.2023 - Z důvodu nemoci a zranění hráčů týmu FC Revolution, tak dochází ke kontumaci jejich zápasů ve prospěch soupeřů a pořadí tohoto turnaje je upraveno následovně: 1 utkání - FC Brunu - Tygři; 2 utkání Riviéra KA 4 - FC Bruno; 3 utkání Riviéra KA 4 - Tygři.