20Let

 


Dobrý podvečer, je úterý 25.10.2016, 19:24. Dnes má svátek Erik, zítra Šarlota / Zoe.

line

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

line

 

karvinsky.denik.cz

karvina.org

BENESPORT

fotbal.cz

futsal-salovyfotbal.com

AKTUALITY

PŘÍPRAVA NA XXII. ROČNÍK KARVINSKÉ FUTSALOVÉ LIGY

04. Říjen 2016

- V DOKUMENTECH aktualizovány veškeré potřebné soubory... Termín odevzdání přihlášky a zaplacení startovného - středa 19.10.2016, Valná hromada + losování - čtvrtek 27.10.2016 v 17:30 Bowling Bar Kovona.

- Úřední hodiny, pro účely odevzdání přihlášky a zaplacení startovného ...

- Pondělí a Středa 15:00-17:00 Kovona sekretariát MFK

- Úterý 10:00-12:00 sekretariát na novém stadionu MFK

- Kontak: paní Hájková tel: 596311252

- Citace p. Osičky

Dobrý den přeji,

kvapem se nám blíži začátek soutěže a Valná hromada, tak zde píši některé důležité věci a informace, aby Valná hromada proběhla s plnou informovanosti. V prvé řadě je si třeba uvědomit, že se musí schválit nové stanovy, tak je třeba si je prostudovat a případně se k nim, nebo k některým bodům vyjádřit, pokud máte potřebu. Zároveň s tím chci upozornit, že je potřeba používat nové tiskopisy (soupiska, přihláška), které by měly být na naších stránkách, případně Vám je mohu zaslat na e-mail.

Abych se dostal k Valné hromadě, jedním z bodů budou stanovy a jejích možností. Nově se bude volit Kontrolní komise, která bude kontrolní komisí a současně i revizní. A nově Vám dáváme možnost, že se od nového ročníku mohou zřídit další komise. Určitě je nejvíce ožehavá disciplinární komise, která pokud se zvolí, tak by měla být minimálně tříčlenná a bude rozhodovat o trestech hráčů, případně oddílů. Tedy máte možnost si rozhodovat sami o sobě v souladu s pravidly a našimi dokumenty. Takže můžete navrhnout její tři členy a VV je odhlasuje a nebude v tomto rozhodovat neoblíbená správní rada. Taktéž je možnost zřídit komisi rozhodčích, případně delegátů, (nebo jinou podobnou komisi), která by docházela a dohlížela na rozhodčí v rámci řízení soutěží a dávala podněty pro případné řešení. Už by to nebylo, jedná paní povídala, ale oficiální výstup z komise, který je podkladem pro další jednání. Všechny zřízené komise by měly být minimálně tříčlenné a jejich členové musí být členy Futsal Karviná a navrženi a zvolení na VV. Tímto dostáváte možnost si o spoustě věcí rozhodovat v rámci Vaší působnosti v souladu s "legislativou" Futsalu.

Dále bych chtěl vyzvat všechny členy, kteří se nějakou činnosti chtějí podílet na rozvoji a posunu dopředu, Futsalu Karviná, ať se přihlásí s podněty. Dnes je široká škála působnosti, případně oblasti, kde si lze "sáhnout" na nějaké dotace, nebo granty, nebo být součástí nějakého projektu, tak lze spolupráci poskytnout na této bázi. V našem okruhu je jistě mnoho schopný a vzdělaných lidí, kteří nám všem mají co nabídnout a tímto Vás oslovujeme a případně žádáme o spolupráci. Naše fungování by mělo být o vzájemné toleranci a poskytnutí spolupráce. Jakékoliv podněty, případně nabídky, sdělení a podobné věci, nám můžete přednášet na Valné hromadě. Spolek je to náš a pro nás a takhle by jsme se k němu všichni měli stavět. Jsme otevření diskuzí v mnoha oblastech.

Sportu zdar Váš admin ©

22. Září 2016

- Dne se sešlo úzké vedení KaFuLi, za účelem připravit a nachystat nový ročník soutěže. Nejdůležitější body:

- V DOKUMENTECH je ke staženi a k prostudování "NÁVRH STANOV", které se budou schvalovat na valné hromadě při losování soutěže. Prosím o prostudování !!!

- Během příštího týdne bude v DOKUMENTECH aktualizována "PŘIHLÁŠKA DO LIGY 2016/2017". Za tím jen předběžně !!! ... Termín odevzdání přihlášky a zaplacení startovného - středa 19.10.2016, Valná hromada + losování - čtvrtek 27.10.2016 v 17:30 Bowling Bar Kovona. Dojde k mírnému navýšení startovného ... 1.liga na 4500Kč a ostatní ligy 4000Kč.

- Z personálních důvodů budou přesně stanoveny termíny a časy úředních hodin na sekretariátu pro účely "Karvinské Futsalové Ligy".

- Vedení KaFuLi hledá mladou krev, pro posílení týmu. Ochotnou aktivně se podílet při rozvoji našeho futsalu. Více na valné hromadě ...

Sportu zdar Váš admin ©

...další...

Informace:
Hort Petr +420 603 463 132, Orsag Zdenek +420 603 235 650, Hricík René +420 724 118 947

 
Copyright 2007 Pablo + Donk3y - donk3y@centrum.cz